zaterdag 7 december 2013

Waarom dit blog?

Al vaker is mij gevraagd door mensen uit mijn omgeving en lotgenoten om mijn ervaringen met deze wat zeldzame vorm van kanker te delen.
Tot voor kort was ik daar wat terughoudend in. Je zet immers vaak heel persoonlijke zaken zomaar op een voor ieder toegankelijke plek in het openbaar neer. Ik ben daar wat van terug gekomen. Er is mij gebleken dat er met name onder de lotgenoten een sterke behoefte is om kennis te nemen van wat andere patiënten in hun ziekteproces ervaren. Ik volg met belangstelling de ervaringen van anderen, maar die van mij zijn misschien net even anders. Ook begin ik er steeds meer moeite mee te krijgen iedereen die me vraagt uitgebreid in te lichten over de ontwikkelingen. Niet dat ik die aandacht niet op prijs stel, maar 20 keer per week hetzelfde verhaal moeten vertellen, vergt wat te veel. Ik wil bovendien zo min mogelijk ziek zijn, dan wel bezig zijn met mijn ziekte. Vandaar een blog, waarin ik probeer geregeld bij te houden wat er allemaal gebeurt.
Het is niet de bedoeling dat ik mijn hele privé-leven in dit blog vermeld en ook zit ik niet te wachten op allerlei reakties, of het starten van een discussie. Wie vragen heeft n.a.v. wat ik in dit blog vermeld, of juist achterwege laat kan altijd contact met me opnemen.
Zo, de kop is er af. Binnenkort iets over de start van mijn ziekteproces tot het moment dat je te horen krijgt dat je kanker hebt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten