maandag 9 mei 2016

Toch een update

Maar even een update, omdat de klachten die ik heb toch aan Waldenström gerelateerd zouden kunnen zijn.
Vanmorgen zat ik bij de huisarts en ben ik onderzocht. Mijn urine is lang niet normaal. Donkerrood van kleur. Dat was ook de reden om naar de huisarts te gaan. Mijn temperatuur was erg hoog, boven de voor mij gestelde limiet. Het urineonderzoek bracht aan het licht dat er bacteriële infecties zijn. Vreemd is dat ik daar niets van gemerkt heb. Mijn huisarts wil doorverwijzen, maar wist niet of urologie het terrein is waar de klachten verder onderzocht zouden moeten worden. Hij stelde voor de beide specialisten die mij behandelen te raadplegen alvorens tot actie over te gaan. ‘s Middags kon ik terug komen om het een en ander met elkaar te bespreken. Dit gebeurde dan ook. Het overleg leverde het volgende op. De uroloog wilde eerst een poging wagen om mijn klachten eerst als een ernstige infectie aan de urinewegen te behandelen. Mocht er na een week nog sprake zijn van klachten dan gaat de uroloog de zaak overnemen en in actie komen. Mijn hematoloog wilde eerst een uitgebreid bloedonderzoek laten uitvoeren op twee momenten, en daarna bij aanhoudende klachten een ct-scan te laten maken. Ook een beenmergpunctie is weer aan de orde. Mijn hematoloog acht het niet uitgesloten dat er zich een hematoom aan het ontwikkelen is.
Het komt kortweg er nu op neer dat ik aan de koortswerende middelen zit en aan de anti-biotica, en dat ik geen inspannende zaken mag doen, uit de zon moet blijven en dergelijke. Kortom er is weer een heel circus opgetuigd om wat er met mij aan de hand is in kaart te brengen en er eventueel iets aan te doen. Nu nog de neuroloog en neurofysioloog en dan is het “feest” compleet.  
Over ruim drie weken zit ik bij mijn hematoloog om door te nemen hoe de stand van zaken is en hoe verder te handelen.
Ik ga er voorlopig maar van uit dat er over een week blijkt dat het weer storm in een glas water is geweest. Jammer dat ik er met dit prachtige weer niet uit mag.
Zodra er duidelijkheid is of onverwachte ontwikkelingen zijn zal ik dat hier melden. O ja, sinds vanmiddag is mijn temperatuur flink gezakt tot onder de 35 graden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten